BLOG » İksa Projesi

 

İksa Projesi:

Büyük şehirlerde artan nüfus ve buna bağlı olarak yükselen yapılara oranla, araçlar için gerekli otopark imkanının sağlanması ya da arazi eğiminden ötürü, yapıların temellerinin oturtulacağı derinliğe inebilmek için derin kazılar yapılmaktadır. Bu tür derin kazılarda temel kazısının güvenle yapılabilmesi için iksa (zemin çivisi, püskürtme beton, fore kazık, mini kazık, ankraj, donatılı zemin vb.) uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu tür kazı ve uygulamalarda, zemin profili, su durumu, etraftaki yapıların kazı ile etkileşimi, arazinin kotları (plankote çalışması) projenin yapılması için olmazsa olmazdır(sine qua non).