HİZMETLERİMİZ » Zemin İyileştirme Projeleri

Zemin İyileştirme Projeleri:

İnşası planlanan yapının altında bulunan zeminin taşıma gücü, deplasman ve/veya sıvılaşma kriterlerinden herhangi birini karşılamadığı durumlarda geoteknik mühendisi tarafından hazırlanan projelerdir. Hazırlanan zemin etüd raporu incelenerek gerekli iyileştirme yöntemleri, ekonomi ve uygulanabilirlik kriterleri dikkate alınarak seçilir. Zemin iyileştirme yöntemleri olarak ülkemizde sıklıkla Jet-Grout, Temel Altı Kazık, Taş Kolon, Enjeksiyon vb. gibi yöntemler uygulanmaktadır.