HİZMETLERİMİZ » Yapı Zemin Etkileşimi

Ekonomi ve toplumun hızlı bir şekilde büyümesiyle birlikte küresel anlamda nüfus patlamasının yaşandığı metropollerde, yüksek yapıların artışı alan azlığından dolayı hızlanmaktadır. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi metropollerde yumuşak zeminlerde yapılar yükselmektedir. Yapı-zemin etkileşimi denildiğinde, deprem dalgalarının zemin içerisinden geçerek yapıya ulaşması ve bu dalgaların binayla etkileşime girerek tekrar zemini etkilemesini ve bunun sonucunda da bir “etkileşimin” ortaya çıkmasını anlıyoruz. Bu etkileşim; zemin profili, gömülme derinliği, kazıklar ve üstyapının birbirini etkilemesi ve özellikle zeminlerin ve üstyapının doğrusal olmayan davranışlarından kaynaklı olarak dikkate alınmalıdır.

Yöntemi aşağıdaki linkte (Aydınoğlu, 2011) verilen etkileşim analizleri firmamızca yapılmaktadır.

http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/raporlar/Aydinoglu_Etkilesim_Rapor.pdf