HİZMETLERİMİZ » Temel Altı Kazık

Temel Altı Kazık:

Arazi araştırmaları ve buna mukabil çıkarılan zemin/kaya profilinin değerlendirilmesi sonucunda, inşa edilecek yapı yüklerinin, yüzeysel temel taşıma gücünü aşması durumunda uygulanan bir sistemdir. Yapı yükleri daha aşağıdaki görece sert bir zemin/kaya tabakasına uç direnci ve/veya kazıkların çevre sürtünmesi yardımıyla aktarılır. Böylece yapının yükleri, temel ve kazıklar arasında paylaşılmış olur.