HİZMETLERİMİZ » Tasarım Gözetmenliği (TGUA-2)

 

TBDY 2018 kapsamında belirtilen sahaya özel zemin davranış analizleri şirketimizce yapılmaktadır. Deprem ve Geoteknik mühendisliği konusunda uzman kişilerce deprem kayıtları seçilip ölçeklendirilmekte, sahaya özel yer hareketi deprem spektrumları tanımlanmaktadır. Zemin etüd raporları incelenip laboratuvar ve arazi çalışmaları dikkate alınarak sıvılaşma analizleri yapılmakta ve hesap raporları hazırlanmaktadır. Yönetmelikte belirtilen Yapı-Kazık-Zemin etkileşim analizleri alanında uzman kişilerce yapılmaktadır..

 

 

TBDY 2018’e göre;

Madde 16.5.1.3 – Tablo 16.1’e göre ZF sınıfı olarak tanımlanan zeminlerin yüzeyindeki deprem yer hareketini belirlemek üzere sahaya özel zemin davranış analizinin yapılması zorunludur.

Bu sahaya özel zemin davranış analizlerinin gerçekleştirilmesi için:

Madde 16.5.2.4 – 16.5.2.3’e göre zemin modeli tabanından tek boyutlu tabakalı zemin modeline etki ettirilmek üzere, 2.3.4 veya 2.4.1’e göre tanımlanan elastik ivme spektrumu ile uyuşumlu olarak en az onbir deprem kaydı 2.5.3’e göre tanımlanacaktır.

 

Sıvılaşma analizleri;

Madde 16.6.1 – Bölüm 3’e göre Deprem Tasarım Sınıfı DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olan binalar için Tablo 16.1’de ZD, ZE veya ZF grubuna giren, sürekli bir tabaka veya kalın mercekler halinde bulunan ve 16.6.6’da tanımlanan durumlar dışındaki kumlu zeminlerde sıvılaşma potansiyeli’nin bulunup bulunmadığının, arazi ve laboratuvar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile incelenmesi ve analiz sonuçlarının ayrıntılı olarak rapor edilmesi zorunludur.