HİZMETLERİMİZ » Statik Proje

1. Statik Proje ve Güçlendirme Projesi

Statik projelerimizde, inşa edilecek yapının kullanım amaçları göz önünde bulundurulup ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak ekonomik ve dayanıklı imalat için gereken projeyi hazırlamak için çalışıyoruz.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı imalatının önemli bir kısmını temsil eden statik proje, tarafımızdan oldukça titiz bir biçimde hazırlanmakta ve gerektiğinde uygulama sahasına teknik destek verilmektedir.

2. Mevcut Yapı Değerlendirme Raporu

Mevcut yapıların deprem performansının belirlenmesinde, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak mevcut yapı üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarının sonucunda yapının durumu ve malzeme özellikleri belirlenir. Yapıdan elde edilen bilgiler ışığında, mevcut yapı, yürürlükte olan yönetmeliğe uygun bir biçimde değerlendirilir ve detaylı bir biçimde raporlanır.