HİZMETLERİMİZ » Metro-Bina Etkileşimi

Metro-Bina Etkileşimi

İstanbul-Ankara ve İzmir gibi metropollerde artan raylı sistemler sonucunda, yerleşim bölgelerinin sıklığı ve alan yetersizliğinden ötürü, bu sistemler şehir merkezlerinde yeraltından geçirilmeye başlamıştır. Bununla birlikte bu güzergah üzerinde olan parsellerde yapılacak yeni yapıların metro ile etkileşimi, yapı yükleri dolayısıyla gelecek ek yüklerin metro duvarlarında oluşturacağı iç kuvvetler ve deplasmanlar hesaplanarak incelenmektedir. Bu analizler yapılırken kullanılacak programlar, zemin yenilme kriterlerini dikkate alan ve doğrusal olmayan zemin modellerini barındıran programlar olmalıdır.