HİZMETLERİMİZ » Arazi Deneyleri

Arazi Deneyleri

Geoteknik Mühendisliğinde arazi deneyleri önemli bir rol oynamaktadır. Belirsiz ve heterojen bir yapıya sahip olan zemin/kaya ortamlarında teorik bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar ve analizler neticesinde elde edilen tasarım değerlerinin arazide gerçekleştirilen yerinde deneyler neticesinde optimizasyonları sağlanabilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilmiş imalatların kontrolü için deneyler uygulanmaktadır. Ülkemizde uygulaması yaygın olan başlıca arazi deneyleri sıralamak gerekirse;

  • Plaka Yükleme Deneyi

  • Eksenel Kazık Yükleme Deneyi

  • Eksenel Kazık Çekme Deneyi

  • Kum Konisi Deneyi

  • Süreklilik/Bütünlük Deneyi

Firmamız tarafından yukarıda sayılan arazi deneyleri ve bunların dışında spesifik olarak talep edilen arazi deneylerinin tamamı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca firmamız diğer firmalar tarafından yapılan arazi deneylerine yetkili mühendisleri sayesinde yerinde gözlem yaparak objektif olarak değerlendirmesini sunmaktadır.